účtujte bez chyb

Účtování bez chyb
vám umožní účetní
a daňový poradce Delfín:

Zpracovány všechny změny zákona o účetnictví, účetních standardů a účetní vyhlášky platné od 1. 1. 2016